Akvizice klientů využitím segmentovaných služeb Swiss Life

workshop
29. 11. 2018
11:55 - 12:25
Workshopový sál B

Akvizice klientů využitím segmentovaných služeb Swiss Life

Workshop společnosti Swiss Life Select.