Petr Budinský

Prorektor pro vzdělávací činnost VŠFS

Petr Budinský

Prorektor pro vzdělávací činnost VŠFS

Životopis

Petr absolvoval studium na MFF UK v Praze, obor Pravděpodobnost a matematická statistika, na UK získal titul RNDr. a vědeckou hodnost CSc. Od roku 1984 pracoval po dobu 10 let jako asistent na strojní fakultě ČVUT na Katedře matematiky. V roce 1991 absolvoval kurz Světové banky zaměřený na oblast finančních trhů a po jeho úspěšném absolvování se zúčastnil programu Bankers abroad. V té době se aktivně podílel na výuce v oblasti řízení bank pomocí simulačních programů Bank Fim a Bank Exec. V roce 1993 se stal poradcem na Burze cenných papírů Praha, kde se podílel na vytvoření standardu BCK. Následně připravil a vyučoval v programech pokrývajících oblast finančních nástrojů a jejich oceňování, a to až do roku 1995. V letech 1997-2000 byl členem Burzovní komory, přičemž poslední dva roky svého působení na BCPP byl jejím předsedou. Od roku 1995 působil též po dobu pěti let jako člen představenstva Komerční banky, v jehož gesci bylo investiční bankovnictví a následně finanční řízení banky. Od roku 2016 je členem auditních výborů ČSOB pojišťovny, Hypoteční banky a Českomoravské stavení spořitelny.

Od roku 2001 působí na Vysoké škole finanční a správní, kde postupně vykonával funkci náměstka generální ředitelky a prorektora pro obchod a vnější vztahy, v současnosti je ve funkci prorektora pro vzdělávací činnost. Je členem Katedry financí, kterou též v minulosti řídil. Vyučuje předměty Finanční matematika, Oceňování finančních investic, Matematické modely ve financích a Aktuální vývoj na finančních trzích, jichž je současně garantem. Vede též doktorandy v doktorském studijním oboru Finance a je garantem oboru Finance a finanční služby. Je pravidelně členem přípravného výboru mezinárodní konference Finanční trhy pořádané každé dva roky a odborných panelů v oblasti financí, například Finančních a investičních fór. Je autorem publikace Modelování dluhopisových portfolií a podílí se na řadě článků věnovaných kreditnímu riziku a jeho měření.

Kde mne najdete