Miloš Filip

Ředitel produktů a marketingu Generali Investments CEE

Miloš Filip

Ředitel produktů a marketingu Generali Investments CEE

Životopis

Po prvním střetu s realitou kapitálových trhů na Komisi pro cenné papíry v r. 1998 pracoval jako investiční poradce pro ABN AMRO Bank a ve Strategii ČSOB. V rámci této bankovní skupiny působil jako ředitel Hornického penzijního fondu a následně jako člen představenstva ING Investment Management zodpovědný za obchod a marketing. V současnosti je ředitelem produktů a marketingu Generali Investments CEE. Je spoluautorem finančně vzdělávacích publikací Co s tou krizí?, Co s tou penzí? a trilogie Osobní a rodinné bohatství. Doktorát z finanční ekonomie získal na ESF MU v Brně.

Kde mne najdete