Comsense Důvěryhodná banka 2018

Seminář
29. 11. 2018
11:15 - 12:25
Hlavní sál A3

Comsense Důvěryhodná banka 2018

4. ročník analýzy o kreditně nejkvalitnějším bankovním domě v ČR. 

Comsense Důvěryhodná banka je analytický projekt, ve kterém jsou hodnoceny všechny banky se sídlem v ČR.

Cílem je poskytnout názor na kreditní kvalitu finančních institucí působících v tuzemsku. Hodnocení vychází z rozsáhlé analýzy finančních výkazů a výročních zpráv těchto bank a srovnání hodnot v rámci mezinárodních měřítek pro bankovnictví.

Více informací na: https://www.duveryhodnabanka.com/